Relaxatie therapie

Stress is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen, kinderen, bejaarden, jeugd…iedereen ervaart op zijn manier vormen van stress.

Stress is erg individueel bepaald; wat voor persoon A stress is, hoeft dat niet te zijn voor persoon B, en omgekeerd.

Ieder mens ontwikkeld in de loop der jaren ook zijn eigen, specifieke strategieën in het omgaan met hun stress. Maar wanneer deze strategieën niet meer voldoende afdoend zijn, of periodiek de stress te groot wordt om op deze manier aangepakt te kunnen worden, dat gebeurt het nogal eens dat om lichaam fysieke klachten begint te ontwikkelen onder invloed van die overmatige stress.

Ook dit is heel individueel; zowel welke klachten zich ontwikkelen, maar ook in welke mate, de invloed van die klachten op het functioneren, e.d. (cfr. Nijmeegse test)

Het is op basis van die klachten, en na uitsluiting van andere diagnoses, dat uw huisarts beslist om u verder door te verwijzen voor relaxatietherapie.

Deze therapie houd in dat u na een uitvoerig gesprek met ons, een voor u specifieke manier van ontspannen krijgt aangeleerd. Vanuit de basisbeginselen, de buikademhaling, worden u verschillende manieren aangeleerd om enerzijds te ontspannen en anderzijds terug weerbaar te maken tegen stress.

Daar hyperventilatie vaak uitgelokt wordt door bepaalde vormen van stress, hoort de aanpak van hyperventilatie ook onder stresssyndroomtherapie.

Reacties zijn gesloten.