Revalidatiecoaching

Op elk niveau van revalidatie dient de patiënt, sporter of recreant, syndroomlijder of acuut letsel, werkend of gepensioneerd,… opgevolgd te worden. De continue opvolging van oefenprogramma’s, aanpassing en bijsturing maakt dat een reeks kinesitherapie behandelingen een dynamische opvolging is, of kan zijn. Door de progressie die de patiënt maakt in de reeks van behandelingen wordt een lange termijn resultaat effectief.

Het verschil met de tegenwoordig alom populaire  “personal coaching” is de kennis van de medische pathologieën. Door onze opleiding in biomedische wetenschap zijn wij in staat om ondanks letsels en beperkingen een aan uw noden aangepast revalidatieschema op te stellen en zo samen met uw inzet een optimaal resultaat te boeken.

Reacties zijn gesloten.