Taping

Taping kan binnen de sportrevalidatie een functionele ondersteuning bieden voor de manuele- en oefentherapie.  Op die manier wordt getracht de patiënt zo snel mogelijk opnieuw in beweging te krijgen, waardoor ook intrinsieke genezing wordt ondersteund zonder nadelige gevolgen van een te lange immobilisatie.

Het gebruik van elastische tape zorgt voor een comfortabel gevoel, een langdurige ondersteuning zelfs na douchen, en de natuurlijke bewegingen worden niet tegengehouden, enkel ondersteund.

Afhankelijk van het doel van uw therapie kan taping ondersteuning bieden.

Bij recidiverende nek-, rug-, en/of schouderklachten kan taping gebruikt worden om u attent de maken van uw houding, en zo de correcte houding stimuleren.

Bij overbelastingsproblematiek kan met tape gewerkt worden om andere spieren te activeren, de aangedane spieren te ontlasten, of beide…

Heel specifiek is de toepassing van lymftaping bij lymfatisch oedeem.  Het betreft zeer specifieke manieren van aanleggen van elastische tape op een gerekte huid. Wanneer de tape weer terugkomt in de normale positie ontstaan er welvingen in de huid. Daardoor wordt de huid iets gelift en ontstaat er ruimte op niveau van de onderhuid, daar waar de meeste lymfevaatjes liggen. Omdat de druk onder de tape lager is dan in een huidgebied zonder tape, en water zich verplaatst naar een gebied met een lagere druk, zal het vrije vocht door de tape “aangezogen” worden. Tijdens beweging zullen de welvingen welke door de tape ontstaan, steeds toenemen en afnemen. Zo wordt een soort micromassage effect voorstelbaar.

Dit kan ook toegepast worden bij een zwelling na een recent trauma (spierscheur, enkeldistorsie,…) of operatie (aangezichtsheelkunde, abdominale heelkunde,..)

Reacties zijn gesloten.